Haryt kategoriýalary

Fitnes we ýoga geýim kolleksiýalary

Ilkinji zawod: Fitnes ýoga geýimini öndürmekde ýöriteleşýär.OEM & ODM şahsylaşdyrylan hyzmatlar hyzmatlary, aksiýa lomaý.

doly gör

Içki eşikler / Döwür balak ýygyndylary

Ikinji zawod: Içki eşik, bra, döwük balak, şekilli önüm öndürmekde ýöriteleşýär.Içki eşiklerimiz “KABLE®” 1998-nji ýyldan bäri 20 ýyldan gowrak rus dilini eksport etdi.

doly gör
 • Ajaýyp gözleg we ösüş

  Ajaýyp gözleg we ösüş

  Dizaýn toparymyzyň agzalary bu pudakda köp ýyllyk tejribä eýe we premium türgenleşik eşiklerini döretmek endiklerine eýe.

  Has giňişleýin görüň
 • Zehinli dizaýn topary

  Zehinli dizaýn topary

  Bagyşlanan XIANDA R&D topary elmydama iň täze eşik tehnologiýasy we bazar meýilleri bilen täzelenýär.

  Has giňişleýin görüň
 • Professional nusga otagy

  Professional nusga otagy

  Zawodymyzdaky ösen tikin maşynlary we desgalary ýokary derejeli türgenleşik eşikleriniň çalt alynmagyny üpjün edýär.

  Has giňişleýin görüň
 • Professional özleşdirme maslahaty

  Professional özleşdirme maslahaty

  Sport eşiklerinde 10 ýyldan gowrak tejribe, maksat bazaryňyza laýyk gelýän özleşdirme opsiýalary barada içgin maslahatlar we teklipler berip bileris.

  Has giňişleýin görüň
 • takmynan-img-1
 • takmynan-img-2

“Shantou Xianda” egin-eşik senagaty, Ltd.

XIANDA APPAREL zawody, 1998-nji ýylda döredilen Şantou Guangdongda ýerleşýär we şondan bäri ýokary hilli sport eşiklerini öndürmek we eksport etmekde öňdebaryjy bolup gelýäris.Tejribeli dizaýnerlerimiz bilen gözleg we ösüş toparymyz, stillerimiziň hemişe ýokary hilli we halkara ülňülerine laýyk gelmegini üpjün edýär.BSCI SGS we ISO Verified Custom öndürijisi, maksatly diňleýjileriň islegini kanagatlandyrmaga kömek edýän türgenleşik eşiklerini taýýarlamakda 10+ ýyllyk tejribesi bar.

Has giňişleýin gör

Sanlarda berk öndürijilik mümkinçilikleri

 • 15,000
  Zawod meýdany
 • 5-7Günler
  Çalt nusga almak
 • 240,000Kompýuterler
  Aýlyk hasyl
 • 300 +
  Işgär
 • 2
  Zawodlar

XIANDA APPAREL 4 mümkinçilikler

 • Hytaýda ygtybarly üpjün edijiňiz

  Hytaýda ygtybarly üpjün edijiňiz

  300+ gowy taýýarlykly 5000 m² önümçilik desgamyz.Zawodymyzda Jek we atoamato ýaly meşhur markalardan import edilen kompýuterleşdirilen tikin maşynlary ulanylýar.Toparymyzda 20 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan tejribeli işçiler eşik dizaýnyňyzy indiki derejä çykarmaga ukyply.

  Koprak oka
 • Professional satuw hyzmaty topary

  Professional satuw hyzmaty topary

  Her XIANDA toparynyň agzasy, talaplaryňyzy ara alyp maslahatlaşmagy we mümkin bolan çözgütleri tapmagy aňsatlaşdyrýan geýim meselesinde baý tejribä eýedir.Mundan başga-da, size üstünlik gazanmak ugrundaky kynçylyklary aýyrmak üçin oýlanyşykly çözgütlerden we markadan başlap, satuwdan soňky goldawa çenli goşmaça gymmatlyklar hyzmatlaryny hödürleýäris.

  Koprak oka
 • Ajaýyp gözleg we ösüş topary

  Ajaýyp gözleg we ösüş topary

  XIANDA R&D topary elmydama iň täze eşik tehnologiýasy we bazar meýilleri bilen täzelenýär.Bazary seljermek bilen bir hatarda, başarnykly dizaýnerlerimiz üýtgeýän reňkleri, matalary we dizaýny yzygiderli yzarlaýarlar.Gözleg we gözleg toparymyz bu tendensiýalary dizaýnlarymyza çalt siňdirip, köp gezek dürli türgenleşik eşiklerini döredip biler.Saýlawlaryňyza dürlilik goşmak üçin täze önümleri yzygiderli çykaryň.

  Koprak oka
 • Çalt nusga almak we çeýe MOQ

  Çalt nusga almak we çeýe MOQ

  Gowy enjamlaşdyrylan nusga alma otagy we aýratyn işgärler bilen 5-7 günüň içinde tamamlanyp boljak çalt nusga almaga ukyply.Islegiňiz boýunça, pikirleriňize esaslanyp dizaýnyňyzyň nusgalaryny düzedip ýa-da kämilleşdirip bileris.Çeýe MOQ önümçiligi, iň az inwentar basyşy bilen maksatlaryňyzy ýerine ýetirmäge kömek edýär.

  Koprak oka

OEM / ODM hyzmaty

Zawodyň bahalary bilen türgenleşik eşiklerini almaga taýynmy?