sahypa_head_bg

Önümler

 • Güýçli şokdan goraýan içki eşikler Işleýän ýelek doly örtülen ýelek fitnes ýoga bra 70807

  Güýçli şokdan goraýan içki eşikler Işleýän ýelek doly örtülen ýelek fitnes ýoga bra 70807

  75% neýlon 25% spandex

  Ga ýoga we zal üçin niýetlenendir.Lightagtylyk goldawy.
  Extremely Lýuks rahatlyk üçin döredilen gaty ýumşak we ultra uzyn.
  Rem Aýrylyp bilinýän padşalar bilen gurnalan goşmaça goldaw berýär.
  Ekipa .yň ýokary boý dizaýny.

 • Düşnüksiz trikota tr inçe inçe bagry göteriji çyglylygy süpürýän ter sport bedenterbiýe arka fitnes bra ýoga köýnek toplumy 70893

  Düşnüksiz trikota tr inçe inçe bagry göteriji çyglylygy süpürýän ter sport bedenterbiýe arka fitnes bra ýoga köýnek toplumy 70893

  90% neýlon 10% spandex

  ● GARAŞYJY we HIGHokary hil: material: ýokary derejeli neýlondan, elastandan we professional sport eşiklerinde ulanylýan poliesterden ýasalan.Material gaty uzyn.Dem alýan we çygly matalar derini gowy siňdirýär, çalt guradýar we bedeni sowuk saklaýar.Tekiz we bökdençsiz dizaýn materialy ultra ýumşak we hereketde aňsatlaşdyrýar, ýoga çäreleri we akrobatika ýerine ýetireniňizde sürtmekden we çaýkamakdan gaça durýar.
  SP SPORTLAR ÜÇIN DIZAYN: Sport brauzasy uzyn matadan we elastik çyzykdan ýasalýar.Daş-töweregindäki ýoga braçkasyndaky ýassyklar ýumşak we aýrylyp bilinýär, bu bolsa sizi sagdyn görkezýär we okuw wagtynda döş myşsalaryňyzy has gowy goraýar.Belli aýakly uzyn bökdençsiz we dykyz subutnama, böwregiňizi ýokary galdyrýar.

  AR GARŞY GÖRNÜŞ: Ylgaýarka, sport bilen meşgullananda, fitnes sapagynda, ýoga, pilates, ylgaw, ylgaw we daga çykmak we ş.m.

 • Konus jübüsindäki ýoga balak 2023, 71023 aýal-gyzlar üçin inçejik şetdaly hip götermek maşklary

  Konus jübüsindäki ýoga balak 2023, 71023 aýal-gyzlar üçin inçejik şetdaly hip götermek maşklary

  75% neýlon 25% spandex

  Ga ýoga ýa-da türgenleşik üçin niýetlenendir.Ushedalaňaç duýgyda deňagramlylygy tapyň.
  Ushed Çotga we batareýa ýumşak degmek, edalaňaç duýgy kolleksiýasy.Dört taraplaýyn uzalma, ýeterlik gysyş.
  Afe Garnyňy dolandyrmazlyk we has gowy örtmek üçin bökdençsiz beýik bel.

 • Udealaňaç deri uzyn belli ýoga balaklary ogaoga balak

  Udealaňaç deri uzyn belli ýoga balaklary ogaoga balak

  80% neýlon 20% spandex

  Ga ýoga ýa-da türgenleşik üçin niýetlenendir.Ushedalaňaç duýgyda deňagramlylygy tapyň.
  Ushed Çotga we batareýa ýumşak degmek, edalaňaç duýgy kolleksiýasy.Dört taraplaýyn uzalma, ýeterlik gysyş.
  Afe Garnyňy dolandyrmazlyk we has gowy örtmek üçin bökdençsiz beýik bel.

 • Inçe dem alýan ýoga uzyn ýeňli aýallaryň uzyn ýeňli tegelek boýn sport futbolkasy 72055

  Inçe dem alýan ýoga uzyn ýeňli aýallaryň uzyn ýeňli tegelek boýn sport futbolkasy 72055

  100% neýlon

  Low Pes täsirli türgenleşikler ýa-da gündelik eşikler üçin niýetlenendir.
  ● Super ýumşak, deri üçin amatly we ýeňil mata sizi rahat saklaýar.
  Ic Klassiki laýyklyk, bagryň uzynlygy.
  ● Klassiki gämi duralgasy we enjamlaşdyrylan dizaýn, iň ýokary rahatlyk üçin hereket erkinligini üpjün edýär.
  ● Amaly.Çeňňekdäki barmak deşikleri ýeňleriň erkin hereket etmeginiň öňüni alýar we elleri ýyly saklaýar.

 • Sport fitnesiniň uzyn ýeňli tegelek boýny Futbolka, döş ýassyksyz gaty reňkli ýoga ýokarky aýal 72069

  Sport fitnesiniň uzyn ýeňli tegelek boýny Futbolka, döş ýassyksyz gaty reňkli ýoga ýokarky aýal 72069

  80% neýlon 20% spandex

  Low Pes täsirli türgenleşikler ýa-da gündelik eşikler üçin niýetlenendir.
  ● Super ýumşak, deri üçin amatly we ýeňil mata sizi rahat saklaýar.
  Ic Klassiki laýyklyk, bagryň uzynlygy.
  Proper Dogry egrilen aýlaw has köp gurşaw goşýar.
  ● Klassiki gämi duralgasy we enjamlaşdyrylan dizaýn, iň ýokary rahatlyk üçin hereket erkinligini üpjün edýär.

 • Sport zalynyň iň ýokary ýoga tanky, Bra Racer arka muskul tanky 71225

  Sport zalynyň iň ýokary ýoga tanky, Bra Racer arka muskul tanky 71225

  80% neýlon 20% spandex

  Ga ýoga ýa-da zal üçin niýetlenendir.
  ● edalaňaç duýmak Soft Ultra ýumşak we şeýle rahat, ajaýyp dem alyş we çotga el bilen.
  Il Inçe inçe, bagryň uzynlygy.
  Extra Goşmaça goldaw üçin aýrylýan padşalar bilen gurlan tekjeli bra.
  More Has giňişleýin gurşaw üçin beýik boý.“Racerback” dizaýny.

 • Zenan ýaryşçy arka tank, ak reňkli ýokary boýun, ýokary arka sport eşikleri gowşak myşsa köýnek tanky 71400

  Zenan ýaryşçy arka tank, ak reňkli ýokary boýun, ýokary arka sport eşikleri gowşak myşsa köýnek tanky 71400

  80% neýlon 20% spandex

  ● Bu açyk arka köýnek gaty ýakymly we sportly, ajaýyp drapey.Arkaýyn türgenleşmek we garnymy gujaklamazlyk üçin ýeterlik boş.
  Back Açyk arka bilen gaty salkyn, türgenleşik wagtynda derläp başlanyňyzda dem alyş otagyna mümkinçilik berýär.Yzky kesiş, ajaýyp we sypaýy sport brazalaryňyzy görkezýär
  Back Arka boýnuň aşagyndan açyk bolup, işleýän ýeriňize baglylykda oňat warianty boş ýa-da berk baglamaga mümkinçilik berýär.Topokarky sazlanyp bilinýänligi sebäpli, isleýşiňiz ýaly görnüşi berk ýa-da ýumşak edýärsiňiz
  Women Aýallaryň ähli ýaşy üçin amatly: Eje bolsaňyz we garnyňyza ýapyşmagyny islemeýän bolsaňyz, garnyňyzy ýapyp, boşadyp bilersiňiz.Sport zaly aýal bolsaňyz, ony has uzynlygyna baglaň we özüne çekiji bedeniňizi görkeziň

 • Jübüsini çekýän ýoga kurtka 72348 bilen durýan ýakasy ýel geçirmeýän sport palto 2023 serhetara ýarym zip

  Jübüsini çekýän ýoga kurtka 72348 bilen durýan ýakasy ýel geçirmeýän sport palto 2023 serhetara ýarym zip

  75% neýlon 25% spandex

  ● Full Zip Up: üýtgeşik çyzyk dizaýny, almak ýa-da öçürmek üçin ajaýyp.bu türgenleşik köýnek kurtkasyny sport, özüne çekiji etmek.Uzyn ýeňli kesilen penjek näzik, gaty reňkli, çyglylygy, dem alýan, uzalýan we çydamly.
  ● Duruň ýakasy: Baş barmak deşikleri bolan ýeňil atletika köýnek, ýeňleriňizi ýerinde saklaýar, diregi ýakasy we uzyn ýeňleri bilen Güni bloklaýar.
  ● Sport eşikleri mata: Ultra ýumşak we Stretch Fabricis super goldaw beriji, ýumşak, ýeňil we uzyn, Bu işjeň eşik ikinji deri ýaly, rahat we tekiz ýaly duýulýar, tälim alanyňyzda çäklendirilmezligiňizi üpjün edýär.
  OL KÖPGÜNLER: Biziň türgenleşiklerimiz “Jumpsuits”, “Rompers”, “Leggings”, “Sports yubka”, “Şortik” ýa-da “Casual Cargo Joggers” bilen ajaýyp bolýar.
  ● MULIT-OCCASION: Gündelik geýim, ylgaw, maşk, sport zaly, gezelenç, sport, ýoga, türgenleşik, ylgaw, ýeňil, tans üçin ajaýyp.Köçe eşikleriniň täze ugry bolar.

 • Ogaoga aýal palto geýýär Gyş täze ýüň galyň stend ýakasy, süýümli fermuar uzyn ýeňli sport palto 73078

  Ogaoga aýal palto geýýär Gyş täze ýüň galyň stend ýakasy, süýümli fermuar uzyn ýeňli sport palto 73078

  78% poliester 22% spandex

  Itted Gurnalan: Bedeni emele getirýän, doly poçta kurtka
  O Duo Gury - çyglylygy, çalt guradýar
  Em Dem alýan mata
  ● Barmak deşikleri
  ● Uzaldylan ýumşak, amatly mata
  Side 2 gapjyk

 • “Amazon Cross” serhedi Uly ýumşak fitnes kostýumy Erkekleriň dem alýan gysga ýeňli futbolkasy Işleýän basketbol sport eşikleri Tomus 70655

  “Amazon Cross” serhedi Uly ýumşak fitnes kostýumy Erkekleriň dem alýan gysga ýeňli futbolkasy Işleýän basketbol sport eşikleri Tomus 70655

  100% poliester

  ● 【Iň ýokary hilli material】 Erkekleriň türgenleşigi futbolkasy 100% poliesterden, ýokary derejeli howa aýlanyş dizaýnyndan ýasalýar.
  ● 【Çalt gury we ýeňil】 Erkekleriň sport zalynda ýeňil, çeýe, çyglylygy örtýän mata, şeýlelik bilen deriňizden çyglylygy süpürip, maşk edeniňizde günüň dowamynda rahat bolmagyna kömek edýär.
  ● 【Gysga ýeňli dizaýn four Dört taraplaýyn uzaldylan dizaýn we raglan gysga ýeňli köýnek köýnekleri, hiç hili çäklendirmesiz bedenterbiýe we bedenterbiýe üçin ýeterlik ýer berýär.
  ● asion Wagt men Erkekler üçin türgenleşik köýnekleri sport zaly, türgenleşik, ylgaw, türgenleşik, ylgaw, gezelenç, welosiped, fitnes, futbol we ş.m. ýaly geýimlere laýyk gelýär.

 • Sport bilen meşgullanýan futbolka

  Sport bilen meşgullanýan futbolka

  90% poliester + 10% Spandex

  ● 【Çalt gury we dem alýan short Sport gysga ýeňli köýnekler üçin ýokary derejeli howa aýlanyş dizaýny, çyglylygyň rahatlygyny üpjün edýär, öý we sport bilen meşgullanýan türgenleşikleriň arasynda bedeniňizi çalt we gurak saklaýar.Dem alýan materiallar sport zaly, türgenleşik çäreleri, ylgaw, gezelenç, welosiped sürmek we ş.m. çäklendirmesiz we utançsyz çalt gurak we salkyn üpjün edýär.Erkekler üçin sport zaly köýnekleri, bütin gün geýmek üçin amatly.
  【Ag Raglan Gysga ýeň we ekipa Ne boýun four Dört taraplaýyn uzaldylan dizaýn we raglan gysga ýeňli sport köýnekleri, sport zalynyň bedenterbiýe we fitnesine goşmaça çäklendirmesiz bagyşlamak üçin goşmaça ýer we çydamlydyr.Deri çaýkamakdan goramak we amatly üpjün etmek üçin döredilen ekipa neck boýny.
  ● ective Reflektiw element quick Çalt gury köýnekleriň golundaky we arka tarapyndaky şöhleli zolaklar, pes ýagtylyk şertlerinde görnükliligi üpjün edýär, bu bolsa gijäniň dowamynda has ygtybarly bolmaga kömek edýär.
  ● 【Wagt】 Bütin günlük sport eşikleri üçin dizaýn.Öý we sport zalyna ýa-da bu ylgaw üstündäki açyk howada işlemek üçin ýeňil agramly we çyglylygy örtýän material.Sport zalynda, ylgawda, türgenleşikde, ylgawda, gezelençde, tigir sürmekde, fitnesde, futbolda we ş.m. geýip bilersiňiz.