sahypa_head_bg

Tank üstleri

 • Sport zalynyň iň ýokary ýoga tanky, Bra Racer arka muskul tanky 71225

  Sport zalynyň iň ýokary ýoga tanky, Bra Racer arka muskul tanky 71225

  80% neýlon 20% spandex

  Ga ýoga ýa-da zal üçin niýetlenendir.
  ● edalaňaç duýmak Soft Ultra ýumşak we şeýle rahat, ajaýyp dem alyş we çotga el bilen.
  Il Inçe inçe, bagryň uzynlygy.
  Extra Goşmaça goldaw üçin aýrylýan padşalar bilen gurlan tekjeli bra.
  More Has giňişleýin gurşaw üçin beýik boý.“Racerback” dizaýny.

 • Zenan ýaryşçy arka tank, ak reňkli ýokary boýun, ýokary arka sport eşikleri gowşak myşsa köýnek tanky 71400

  Zenan ýaryşçy arka tank, ak reňkli ýokary boýun, ýokary arka sport eşikleri gowşak myşsa köýnek tanky 71400

  80% neýlon 20% spandex

  ● Bu açyk arka köýnek gaty ýakymly we sportly, ajaýyp drapey.Arkaýyn türgenleşmek we garnymy gujaklamazlyk üçin ýeterlik boş.
  Back Açyk arka bilen gaty salkyn, türgenleşik wagtynda derläp başlanyňyzda dem alyş otagyna mümkinçilik berýär.Yzky kesiş, ajaýyp we sypaýy sport brazalaryňyzy görkezýär
  Back Arka boýnuň aşagyndan açyk bolup, işleýän ýeriňize baglylykda oňat warianty boş ýa-da berk baglamaga mümkinçilik berýär.Topokarky sazlanyp bilinýänligi sebäpli, isleýşiňiz ýaly görnüşi berk ýa-da ýumşak edýärsiňiz
  Women Aýallaryň ähli ýaşy üçin amatly: Eje bolsaňyz we garnyňyza ýapyşmagyny islemeýän bolsaňyz, garnyňyzy ýapyp, boşadyp bilersiňiz.Sport zaly aýal bolsaňyz, ony has uzynlygyna baglaň we özüne çekiji bedeniňizi görkeziň